Dissenya i crea un joc interactiu amb scratch.
Icono anys Cicle superior (10-11)
0E8C82BA-18D2-46CA-9DED-14F26A99C8CE@2x 30
A851D4B1-9E57-4A6E-AEF1-CDF0E05ED5EC Comparteix
Scratch és una eina per crear videojocs i animacions que permet programar utilitzant un llenguatge de programació amb objectes d’una manera senzilla. Dissenyarem i programarem un joc interactiu fent servir programació per blocs.
Materials
  • Ordinadors
  • Programa Scratch online
  • Paper i llapis ( opcional)
Objectius generals
  • Crear un joc fent servir el programa Scratch
  • Fer combinacions amb els blocs per crear una seqüència

Accedeix a l’activitat

Inicia sesió o registra’t
Objectius específics
Metodologia i temporalització
Pas a pas