Nice to meet you, plant! (sensor d'humitat)
Icono anys Cicle mitjà (8-9)
0E8C82BA-18D2-46CA-9DED-14F26A99C8CE@2x 47
A851D4B1-9E57-4A6E-AEF1-CDF0E05ED5EC Comparteix
En la cura del nostre hort, l’aigua és un dels elements més imprescindible per a la vida dels vegetals, per això en aquesta activitat crearem amb micro:bit un sensor d’humitat per controlar que la nostra collita creixi sana.
Materials

Circuit elèctric:

  • Ordinador
  • Placa micro:bit
  • Sensor d’humitat arduino
  • Font 5V externa
  • Cables

Material:

  • Gots plàstic
  • Terra seca
  • Aigua
Objectius generals

Aprendre a crear i programar un sensor d’humitat, i reflexionar sobre l’impacte que aquest sistema pot tenir en la cura del nostre hort.

Accedeix a l’activitat

Inicia sesió o registra’t
Objectius específics
Metodologia i temporalització
Pas a pas